Metsä Group valittu Metsämiesten Säätiön metsien hoidon kumppaniksi

tiistaina, 17.09.2019

Metsämiesten Säätiön hallitus on valinnut Metsä Groupin jatkamaan Säätiön metsäomaisuuden hoidon kumppanina. Valinta pohjautui avoimeen ja aitoon tarjouskilpailuun eli kuudelta valtakunnalliselta toimijalta pyydettyyn ja neljältä saatuun tarjoukseen. Edellinen kilpailutus tehtiin vuonna 2011.

Tarjouspyynnössä esitettiin joukko kriteereitä, joiden täyttymiselle haluttiin saada varmuus ja kustannus. Kriteerit olivat laajat liittyen mm. Säätiön lähtökohdista tapahtuvaan toimintaan, osaamiseen ja työn laatuun, puusta saatavaan hintaan, metsänhoitotöiden hinnoitteluun, riskienhallintaan sekä sosiaaliseen vastuuseen yrittäjistä ja työvoimasta.

Erot saatujen tarjousten perusteella eivät pääosin olleet merkittäviä. Säätiön tarjouspyyntökriteerien pohjalta tehdyssä yksityiskohtaisessa pisteytyksessä Metsä Group täytti kokonaisuutena parhaiten Säätiön asettamat tavoitteet.

Vertailussa kiinnitettiin myös huomiota siihen, että monen tarjoajan ratkaisut olivat organisaatiolähtöisiä, eivätkä metsänomistajan tahtotilaa ja linjauksia toteuttavia. Myös tietotekniset ratkaisut metsänomistajan tahtotilan välittämiseen työn suorittajalle saakka ontuvat.

Säätiö on sitoutunut Metsä Groupin kanssa 4 vuoden sopimuskauteen, jonka jälkeen molempien osapuolten niin halutessa 4 vuoden jatkokauteen.

Metsämiesten Säätiö omistaa tällä hetkellä noin 4.800 hehtaaria metsiä 18 eri kunnassa Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa. Säätiö ostaa, myy ja jalostaa metsätiloja sekä hoitaa niitä pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti korkeaan metsien taloudelliseen tuottoon tähdäten. Metsäomaisuus muodostaa noin kolmanneksen Säätiön sijoitusomaisuudesta.

Kilpailutusaineisto on julkaistu Säätiön kotisivuilla hyödyttämään muiden merkittävien metsänomistajien – esimerkiksi yleishyödyllisten yhteisöjen – metsäomaisuuden hoidon kilpailutusta. Aineiston pohjalta kukin taho voi omista lähtökohdistaan rakentaa itseään parhaiten palvelevan kilpailutusaineiston. Eri toimijoiden kilpailuttaminen edistää kaikkien metsänomistajien palvelu- ja hintakilpailua ja siten kehittää koko metsäalaa edelleen. 

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.