Metsämiesten Säätiö tavoittelee lahjoituksia metsäalalle

tiistaina, 10.03.2020

Metsämiesten Säätiö on käynnistänyt lahjoitusten keruun metsäalan hyväksi. Lahjoitukset tulevat todelliseen tarpeeseen, sillä vuosittain iso osa Säätiön saamista hyvistä ja kannatettavista apurahahakemuksista jää rahoittamatta. Säätiön sijoitusomaisuuden keskimääräinen 6 % vuotuinen tuotto ei tuo riittävästi jaettavaa eikä tuoton kasvattaminen riskiä lisäämällä ole perusteltua. Säätiö toivoo, että kaikki metsäalan arvoketjussa mukana olevat tahot metsänomistajista lähtien olisivat yhteisessä ponnistuksessa mukana sanansaattajina, asian esittäjinä ja lahjoittajina.  

Jokainen lahjoitettu euro kehittää apurahatoimintamme kautta metsäalaa, sen arvostusta ja tunnettuutta sekä luo metsäalan osaajille työtyytyväisyyttä, joka heijastuu esimerkiksi parempana asiakaspalveluna metsänomistajille. Hyvän tekeminen tekee hyvää.

Metsämiesten Säätiön työ metsäalan hyväksi on sitä vaikuttavampaa mitä enemmän siihen on käytettävissä viisaasti kohdennettuja varoja. Jokainen lahjoitettu euro käytetään lyhentämättömänä lahjoittajan toivomaan tarkoitukseen. Eri lahjoitustavoista on kohdennetusti tietoa Säätiön sivuilla. Niitä ovat esimerkiksi metsätestamentti, kertalahjoitus, muistokeräys, merkkipäiväkeräys, joululahja ja sulautuminen.

Kaikki lahjoitukset lisätään Säätiön taseeseen, josta ne puretaan lyhentämättöminä ensimmäisessä mahdollisessa apurahanjaossa, jossa tulee lahjoittajan toivetta vastaava apurahakohde. Lahjoittajalle informoidaan vuosittain huhtikuussa, mihin yksilöityyn kohteeseen lahjoitus on käytetty lahjoittajan toiveen mukaisesti.

Verohallinto on hyväksynyt Metsämiesten Säätiön vähennyskelpoisten rahalahjoitusten saajaksi. Tämä tarkoittaa, että lahjoituksen antava yhteisö saa vähentää veronalaisesta tulostaan Säätiölle tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen.

Mikä metsäalalla on sinulle tärkeää? Valitse itsellesi paras tapa tukea tärkeänä pitämääsi asiaa. Haluatko esimerkiksi, että metsäalan arvostusta nostetaan? Haluatko, että nuorille kerrottaisiin enemmän metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta? Pitäisikö metsäalasta ja sen merkityksestä Suomelle ja kansantaloudelle tietää yleisesti enemmän? Tulisiko toimialan tulevaisuuden ennakoinnin huippututkimukseen satsata enemmän? Vai tulisiko koulutusta kehittämällä metsäammattilaisten osaamista parantaa ja laajentaa, mikä näkyisi tulevien ammattilaisten asiakaspalvelussa ja työn jäljessä?

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen.

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.