Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Pro Gradu -tutkielma kiertobiotalouden liiketoimintamalleista suomalaisissa metsäalan p&k -yrityksissä

torstaina, 16.08.2018

Suomalaisten metsäalan p&k -yritysten kiertobiotalouden liiketoimintamalleja tutkiva Pro Gradu -tutkielma valmistui aikataulussa. Tulokset paljastivat, että kestävän kehityksen mukaiset liiketoimintamallien arkkityypit vaihtelevat tarkasteltujen yritysten välillä. Hallitsevina tyyppeinä ovat fossiilisten materiaalien ja energian korvaaminen biopohjaisilla vaihtoehdoilla, sekä uuden teknologian mahdollistama tuotannon eko-tehokkuus.

Radikaalimmat käytännöt, kuten materiaalien kierron pidentäminen ennen polttoa tai ratkaisut käyttäjien kulutuksen vähentämiseksi, puuttuivat lähes kokonaan. Ympäristön arvo oli hyvin tunnistettu yritysten liiketoiminnoissa, kun taas sosiaalista arvoa pidettiin taloudellisen ja ympäristön arvon itsestään selvänä tuloksena.

Tutkielman tuloksia esiteltiin 18.5.2018 Aalto-yliopiston Sustainability Day! -tapahtumassa sekä 27.6.2018 Sofiassa, Bulgariassa, pidetyssä 3rd International Conference on New Business Models -konferenssissa.

Näiden lisäksi tutkielman pohjalta tullaan julkaisemaan artikkeli Forest Policy and Economics -lehdessä.

Pro Gradu -tutkielma on kokonaisuudessaan ladattavissa Helsingin yliopiston digitaalisesta arkistosta, Helda:sta.

Lisätietoja:

Post-doc tutkija Dalia D'Amato, Helsingin yliopisto, dalia.damato(at)helsinki.fi

MMM Simo Veijonaho, Helsingin yliopisto, simo.veijonaho(at)helsinki.fi

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201806122470

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.