Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Vaikuttavia metsäsuhteita –tutkimushanke pureutuu laajasti nuorten ja aikuisten metsäsuhteisiin kaupungistuvassa Suomessa

maanantaina, 02.03.2020

Vaikuttavia metsäsuhteita - seurannan kehittämisestä ennakointiin –tutkimushanke (VaiMetsä, 2019-2021) käynnistyi kesällä 2019. VaiMetsässä selvitetään tieteellisen tutkimuksen keinoin suomalaisten metsäsuhteiden nykytilannetta, kehittymistä sekä miten kehittymistä voidaan ymmärtää erilaisissa elämäntilanteissa ja –vaiheissa. VaiMetsä tuottaa siten myös tulevaisuuden ennakoimiseksi käytäntöä palvelevaa tietoa metsäalan hyväksyttävyyteen ja kiinnostavuuteen liittyen. Metsäsuhteiden kehittymisen ennakointi auttaa ylläpitämään ja tuottamaan palveluita ja rakenteita, jotka edesauttavat metsäsuhteiden syntymistä ja säilymistä myös tulevaisuudessa. Tutkimushanke tuottaa käytäntöön toimintatapoja ja työkaluja, joita eri toimijat voivat hyödyntää erilaisen päätöksenteon, toiminnan suunnittelun ja oman työn vaikuttavuuden lisäämisen tueksi.

Tutkimusaineistoina käytetään laadullisia eri-ikäisten suomalaisten fokusryhmäkeskusteluja ja työpajoja sekä laajaa tilastollista kyselyaineistoa, jotka kerätään tutkimushankkeen aikana. Hankkeessa on aloitettu fokusryhmäaineistojen keräys, ja laaja postikyselynä lähetettävä lomake on valmis ja se on lähdössä postissa yhteensä 5000 nuorelle tai aikuiselle. Kyselyitä on kaksi erilaista versiota: Toinen suunnataan 13-17-vuotiaille nuorille ja toinen heidän vanhemmilleen ja muille 18-75-vuotiaille Suomessa asuville henkilöille. Kyselylomakkeita lähetetään sekä suomen- että ruotsinkielisenä, ja niihin tarjotaan myös sähköinen vastausmahdollisuus. Tutkimushankkeesta tullaan saamaan ensimmäisiä tilastollisia tuloksia keväällä 2020, kun laajan postikyselytutkimuksen aineisto on analysoitu alustavasti.

Aikaisempien tutkimusten mukaan lasten ja nuorten luontosuhteet vaativat altistusta, joten on tärkeää tutkia, miten suomalaisten perinteisesti läheisiä metsäsuhteita voidaan ylläpitää maailmassa, jossa metsät ovat koko ajan keskimäärin kauempana kansalaisten arjesta.

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori, dosentti Sami Berghäll, Helsingin yliopisto, sami.berghall(a)helsinki.fi, puh. 0503182424

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.