Asiakaspalveluvastaava Ella Kaivolalle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

maanantaina, 11.02.2019

UPM Metsän pääkaupunkiseudun palvelutoimiston asiakaspalveluvastaava Ella Kaivolalle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Stipendiä esittivät UPM Metsän ympäristöasiantuntija Johanna Haapala, hankintapäällikkö Rauli Karppinen, kiinteistökehityspäällikkö Juho Kontra, raportointiasiantuntija Jouni Marttila ja suunnittelu- ja logistiikka-analyytikko Matti Pesonen.

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: ”Ella on aktiivinen ja sosiaalinen työyhteisön piristäjä. Hän tekee työnsä innokkaasti ja kannustaa omalla positiivisella asenteellaan muitakin onnistumaan. Ella on ollut useamman kesän meillä kesätöissä ja nyt reilun vuoden vakinaisena ja tuntuu että hän on omaksunut roolinsa mainiosti. Töiden lisäksi hän on laajasti tekemisissä ihmisten kanssa sekä kentällä että pääkonttorilla ja toimii usein koollekutsujana myös vapaa-ajan yhdessäoloon!”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. 

Stipendin myöntämisperusteina ovat:

  • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  • sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja:

Raportointiasiantuntija Jouni Marttila, UPM Metsä, puh. 050 365 4382

Toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, Metsämiesten Säätiö, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.