EU:n tietosuoja-asetus voimaan

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 astuu voimaan 25.5.2018. Asetuksen tarkoituksena on lisätä yksilön oikeuksia omien henkilötietojensa hallinnassa ja käsittelyssä.

Metsämiesten Säätiö on tehnyt asetuksen mukaiset tietosuojaselosteet erikseen apurahan hakijoista ja saajista, stipendinsaajista, sidosryhmistä ja vuokralaisista. Tietosuojaselosteet löytyvät sivuiltamme ja niissä kerrotaan tietosuoja-asetuksen velvoitteiden mukaisesti perustiedot henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröityjen henkilöiden oikeuksista.

Metsämiesten Säätiö kunnioittaa yksityisyyden tietoturvaa ja edellyttää säännöksien sekä viranomaisohjeiden noudattamista myös henkilötietoja käsitteleviltä yhteistyökumppaneiltaan.

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön tietosuojavastaava, hallintoassistentti Aija Järnstedt, puh 0400 882022

Julkaistu: 24.05.2018