STIPENDIT

Metsämiesten Säätiön myöntää vuosittain 300 euron arvoisia stipendejä metsäalan opinnoista valmistuville nuorille, enintään 1 stipendi/koulutusohjelma/vuosi. Valmistumisajankohdalla ei ole merkitystä. 

Stipendin myöntämisperusteena ovat hyvä opiskelumenestys, ammattiosaaminen sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen luominen.

1) Stipendejä haetaan oppilaitoksen vapaamuotoisella hakemuksella. Sen tulee olla Säätiössä kuukautta ennen stipendin luovuttamista ja siitä tulee ilmetä seuraavat asiat:

  • kenelle stipendiä haetaan ja hänen syntymävuosi
  • tutkinto
  • koulutusohjelma/pääaine
  • valmistumispäivä
  • stipendin perustelut
  • keneltä asiasta saa lisätietoa
  • stipendin toimitusosoite

2) Hakemus tulee postittaa osoitteeseen toimisto()mmsaatio.fi. Stipendi toimitetaan ennen valmistumispäivää hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Vastaanottamalla stipendin sen saaja hyväksyy, että Säätiö julkaisee stipendin saajasta nimen, tutkinnon ja oppilaitoksen ja pitää näitä tietoja sivuillaan.

.................................................................................

Stipendin saajat syksy 2017

Stipendin saajat kevät 2017

Stipendin saajat syksy 2016

Stipendin saajat kevät 2016

Stipendin saajat syksy 2015

Stipendin saajat kevät 2015

Stipendin saajat syksy 2014

Stipendin saajat kevät 2014

Stipendin saajat syksy 2013

Stipendin saajat kevät 2013

Stipendin saajat syksy 2012

Stipendin saajat kevät 2012

Stipendin saajat syksy 2011

Stipendin saajat kevät 2011

Stipendin saajat syksy 2010

Stipendin saajat kevät 2010