Haetun apurahan määrä 3,9 miljoonaa euroa

maanantaina, 03.02.2020

Tammikuun lopussa päättyneessä Metsämiesten Säätiön vuoden 2020 apurahojen haussa jätettiin 229 apuraha-anomusta, joiden yhteissumma on 3,9 miljoonaa euroa.

Haku vastaa normaalin vuosivaihtelun puitteissa aiempaa tasoa. Haettu kokonaissumma kutistui edellisvuoden kasvun jälkeen -173 000 euroa, kun 2019 kasvua oli 493 000 euroa. Eli laskua oli nyt 4,3 % kun edellisvuonna oli kasvua 13,8 %.

Hakemusten lukumäärä väheni 17 kappaleella, kun 2019 haussa kasvua oli 19 hakemuksen verran. Eli laskua nyt 6,9 %, kun edellisessä haussa oli täsmälleen samansuuruinen kasvu.

Vuosivaihtelu on tavanomaista ja nyt sitä saattoi aiheuttaa myös se, että 2019 haussa Säätiön uudistettu julkinen strategia sai hakijoita liikkeelle. Nyt toisena strategiavuonna aikaisemman myönnön pohjalta on jo paremmin tiedostettu millaisen toiminnan tukemiseen Säätiö tähtää. Se, että täysin rahoitusfokuksen ulkopuolelle meneviä hakemuksia ymmärretään jättää tekemättä vähentää sekä hakijan että arvioimisprosessin turhaa työtä ja toivon jälkeistä pettymystä.

Hakemuksia kertyi kaikkiin painopistealueisiin - osaamiseen, hyvinvointiin, metsäkulttuuriin, verkostoihin, tunnettuuteen sekä ennakointiin - reilusti kaksinumeroinen määrä kuhunkin.

Jaettavan apurahan suuruus on 1,6 miljoonaa euroa. Työ karsia nyt tulleista hakemuksista rahoitettavat hankkeet on tiukka. Säätiön hallitus päättää apurahoista 13.3.2020. Päätöksen yhteenveto sekä kaikki vähintään 1 500 euron apurahan saajat julkistetaan samana päivänä Metsämiesten Säätiön kotisivuilla.

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa saamiaan lahjoituksia sekä sijoitustuottoja alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein. Viime vuosien lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat olleet tärkeä lisä toiminnan volyymin ja vaikuttavuuden kasvattamisessa.

Lisätietoja: 

Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.