Uutta metsäalalle: Viestintää tukeva työnantaja -palkinto

tiistaina, 05.03.2024

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa esille metsäalan työnantajia, jotka rohkaisevat ja tukevat työntekijöitään henkilökohtaiseen viestintään. Henkilökohtainen viestintä tarkoittaa oman vastuualueen piirissä tapahtuvaa metsäalan positiivista esiintuontia esim. kouluissa, sosiaalisessa mediassa, lehdissä ja radiossa.  

Viestintää tukeva työnantaja -palkinto kertoo työyhteisön panostavan metsäviestintään ja innostavan sekä tukevan siinä työntekijöitään onnistumisiin. Palkinto käsittää enintään 2000 euron rahapalkinnon, kunniakirjan ja myönteisen julkisuuden. Lisäksi työnantaja saa käyttöönsä sen viestinnällisestä yhteiskuntavastuusta kertovan tunnuksen. 

Viestintää tukeva työnantaja -palkinnon saajaksi voi esittää omaa työnantajaa tai ulkopuolista organisaatiota. Haku on auki läpi vuoden. Palkintohakemuksessa kannattaa kertoa esimerkiksi työnantajan myönteisestä linjauksesta viestintään, metsäviestinnän arjen onnistumisten esille nostamisesta työyhteisössä, epäonnistumisten hyväksymisestä ja käsittelystä, työntekijöiden tukemisesta sekä odotuksista viestintää kohtaan.  

”Mikä ei näy, sitä ei tunne ja sitä ei ole olemassa. Ja sellaista on mahdoton arvostaa. Omasta työstä ja omasta osaamisesta rehellisesti ja persoonallisesti kertomalla muovataan käsityksiä metsäalasta. Näin päivittäinen työ metsässä ja muissa tehtävissä saa osaajan kasvot ja metsäalan monipuoliset työtehtävät tulevat tutuiksi. Samalla tulee näkyväksi, miten metsäalalla yhteensovitetaan metsänomistajien tavoitteita sekä metsään liittyviä erilaisia taloudellisia-, ekologisia-, virkistyksellisiä- ja kulttuurillisia arvoja”, toteaa Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä.

Metsäalan, sen yritysten ja yhteisöjen tulevaisuus rakentuu luottamukseen. Sen rakentamisessa ei riitä ainoastaan hyvin tehty työ metsässä. Alan on tuotava osaaminen näkyväksi ja siinä viestinnän rooli on keskeinen. 

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa saamiaan lahjoituksia sekä omia sijoitustuottoja alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja:
https://www.mmsaatio.fi/stipendit-ja-palkinnot/viestintaa-tukeva-tyonantaja-palkinto.html
Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, puh. 050 598 9920

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.