Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Vaihto-opiskelu Ruotsissa

keskiviikkona, 07.02.2024

Olin Erasmus-vaihdossa Sveriges lantbruksuniversitetin (SLU) Uumajan kampuksella syyslukukauden 2023. Suoritin kaksi maisterivaiheen kurssia, joista ensimmäinen Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser keskittyi puun ominaisuuksiin teollisuuden näkökulmasta sekä puun mahdollisiin uudempiin käyttömahdollisuuksiin tuttujen sahatavaran ja sellun lisäksi. Jälkimmäinen kurssi Skogsindustriell försörjningsstrategi käsitteli metsäteollisuuden puunhankinnan suunnittelua ja puuvirtojen suunnittelua/optimointia pidemmän aikajänteen suunnittelusta viikkotason toimintaan asti.

Opiskelu Ruotsissa oli perusrakenteeltaan erilaista kuin Suomessa: kurssit olivat laajuudeltaan 15 opintopistettä per kurssi, mistä pidin kovasti. Opiskelu tuntui selkeämmältä, kun oli samaan aikaan vain yksi kurssi, johon paneutua. Tuntui, että itse asiaan pääsi paremmin kiinni, kun ei tarvinnut hyppiä aiheesta toiseen. Kursseilla opetuskieli oli ruotsi, mikä tuotti alkuun hieman haasteita, sillä kielitaitoni ei ollut kummoinen reissuun lähtiessä.

Kielitaito kuitenkin koheni nopeasti, kun kielelle altistui koko ajan ja kaikki muut kurssilaiset olivat ruotsalaisia. Muut opiskelijat ottivat minut hyvin mukaan porukkaan, ja tekemistä löytyi vapaa-ajalle muun muassa paikallisten metsäopiskelijoiden bändistä. Alkusyksystä teimme myös retken Höga Kusteniin Skuleskogenin kansallispuistoon. 

Ennen vaihtoa asetin retken tavoitteiksi kurssien suorittamisen lisäksi parantaa kielitaitoani ja saada uusia kavereita. Kaikkiin tavoitteisiin päästiin ja olen iloinen, että tuli lähdettyä. Suuri kiitos Metsämiesten Säätiölle vaihto-opiskelun asumis- ja matkakulujen rahoittamisesta!

Lisätietoja:
MMK Johannes Pitkäranta, johannes.pitkaranta(a)helsinki.fi, puh. 0400956520

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.