4H-Metsäosaaja hankkeessa kehitetään 4H:n metsätoimintaa

torstaina, 10.12.2015

Vuonna 2014 käynnistynyt kolmivuotinen (2014-2016) 4H-Metsäosaaja –hanke kehittää 4H-järjestön metsä- ja luontotoimintaa entistä paremmin toimivaksi kokonaisuudeksi sekä lisää metsäasioihin liittyvää osaamista. Hankkeen kohderyhminä ovat lapset ja nuoret, 4H-toimihenkilöt ja metsäiset sidosryhmät. 4H-järjestön metsä- ja luontokasvatuksen sekä hankkeen yhtenä keskeisenä päämääränä on saada nuoria hakeutumaan metsäalan koulutukseen. Hankkeen toisena tavoitteena on kehittää entistä käytännönläheisempiä toimintamalleja 4H-järjestökentän käyttöön sekä luoda uutta metsäistä sisältöä verkkoperustaiseen nuorisotyöhön.

Vuonna 2015 hankkeessa jatkettiin Metsä TET –aineiston pilotointia, tuotettiin ja pilotoitiin koulujen metsäpäiviin soveltuva Ekologinen verkko –rastimalli, tuotettiin Metsätyö-video nuorille sekä järjestettiin Bongaa puulaji –kilpailu verkossa (TOP/Instagram).

Kuluvana vuonna järjestettiin 4H-Metsävastaavaverkostolle metsäpedagogikoulutus sekä kaikille metsäasioista kiinnostuneille 4H-toimihenkilöille tarkoitettu metsätapaaminen. Suomen 4H-liiton metsä- ja luontoryhmä jatkoi yhteistyötä European Forest Pedagogies -verkoston kanssa osallistumalla vuotuiseen konferenssiin (Slovakia).

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Juha Ruuska, Suomen 4H-liitto ry, juha.ruuska(at)4h.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.