Murroksesta menestykseen - kohti uutta työkulttuuria

keskiviikkona, 09.12.2015

Metsätaloudessa on käynnissä murros, joka muuttaa voimakkaasti toimintamalleja. Tarvitsemme uutta ajattelua johtamiseen, uutta osaamista ja ymmärrystä kokonaisuudesta. Tämän muutoksen keskellä alan uudistumiskyvyn edellytys on osaava ja motivoitunut ihminen, joka voi hyvin, jaksaa ja osaa kehityksen mahdollistamalla tavalla. Luomme yhdessä uuden työkulttuurin.  Merkittävä joukko ihmisiä on jakanut Metsähyvinvointi-ohjelman viiden vuoden matkan. Nämä henkilöt ovat tällä hetkellä ydinjoukko, Metsähyvinvoinnin Siivittäjät, joka tulee varmistamaan ohjelman lopullisen tavoitteen, työkulttuurin muutoksen. Onnistuminen pohjautuu ennakkoluulottomaan ja monimuotoiseen ilmapiiriin niin henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa kuin sähköisen jakamisen ympäristöissä.

Metsähyvinvoinnin sanoittaminen jatkui vuosittaisessa ajankohtaistapahtumassa Finlandia-talolla 19.11.2015 teemalla ”Ihmiset ja osaaminen – menestymisen avaimet”. Vuosi sitten muurasimme vastaavassa tapahtumassa menestymisen kivijalan. Paikalla oli molempina vuosina noin 80 Metsähyvinvointi-verkoston aktiivista toimijaa. Avoin ja rohkea vuorovaikutus eri tasoilla on ollut ohjelman lähtökohta alusta alkaen. Metsäalan Johtamisakatemia on koonnut yhteen kuluvana vuotena viitisenkymmentä alan johtajaa ja vaikuttavassa asemassa olevaa henkilöä sekä alan ulkopuolista johtamisen asiantuntijaa pohtimaan, kuinka hyvä johtaminen ja itsensä johtamisen innovaatioalusta varmistetaan, ja myös kehittymään yksilöinä.

Metsämiesten Säätiön rahoittama Johtamisakatemia tavoittaa vuoden 2017 loppuun mennessä 120 keskeistä vaikuttajaa, mikä takaa muutoksen. Ohjelmassa on vakiinnutettu Metsähyvinvoinnin Siivittäjien elinvoimainen verkosto. Tukena ovat olleet kaksi valmennuspäivää ohjelman tavoitteiden mukaisista teemoista (Mielekäs työ ja Kaikissa meissä asuu pieni johtaja -valmennukset/Valmennuksen Vire Oy/2015).

Lisätietoja:

Viestintäkoordinaattori Laura Kammonen, Metsäteho Oy, laura.kammonen(at)metsateho.fi

Erikoistutkija Arto Kariniemi, Metsäteho Oy, arto.kariniemi(at)metsateho.fi

metsahyvinvointi.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.