Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Opinnäytetyö: Venäjän metsätalouden opetus Itä-Suomen yliopistossa

keskiviikkona, 02.12.2020

Hankkeen tärkeimpänä saavutuksena pidän tiedon leviämistä Venäjän metsätaloudesta. Itä-Suomen yliopistosta löytyy kyselyn perusteella useita opiskelijoita, joita kiinnostaa Venäjä, mutta heillä ei ole ollut tietoa mahdollisuudesta opiskella Venäjän metsätaloutta. Toisaalta pidän erityisen tärkeänä myös sitä, että Venäjän metsätalouden asiantuntijat ovat nyt tietoisia kyseisen koulutuksen olemassa olosta. Jo ennen tutkimuksen suorittamista oli havaittavissa kohtaamisongelmaa opiskelijoiden ja työnantajien välillä. Työnantajilla oli käsitys, ettei Venäjän metsätaloudesta kiinnostuneita opiskelijoita ole olemassa. Vastaavasti Venäjän metsätaloudesta kiinnostuneiden opiskelijoiden mielestä Venäjän metsätalouteen liittyviä harjoittelu- tai työpaikkoja ei ole olemassa.

Itä-Suomen yliopiston kannalta tutkimus tuo uutta näkökulmaa ja ajattelua Venäjän metsätalouden kurssien sisältöihin. Kurssit on mahdollista räätälöidä täysin asiantuntijoiden ja opiskelijoiden toiveiden mukaan. Asiantuntijahaastatteluiden avulle kurssien sisältöihin pystytään tuomaan työelämässä tarvittavia asioita. Opiskelijakyselyn pohjalta kurssien suoritustapaa voidaan muokata haluttuun suuntaan. Ainekset menestyksekkäälle oppimispolulle Venäjän metsätalouden parissa ovat nyt olemassa.

Taustaa tutkimuksesta:

Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto on Suomen ainoa metsätieteitä opettava korkeakouluyksikkö, missä on mahdollisuus opiskella Venäjän metsätaloutta. Venäjän metsätalouden opetuksella on Itä-Suomen yliopistossa pitkät perinteet, mutta perinteiden katkeaminen on vaarassa, johtuen vähäisestä opiskelijamäärästä kursseilla. Itä-Suomen yliopiston strategiaan on kirjattu, että yliopiston tulee erityisesti parantaa Venäjä-osaamista. Tämän takia metsätieteiden osaston Venäjän metsätalouteen liittyvää opetusta olisi perusteltua kehittää ja näin turvata sen saatavuus myös tulevaisuudessa.

Tutkimukseen käytetty aineisto on kerätty haastatteluilla sekä kyselyllä. Haastattelut tehtiin Venäjän metsätalouden parissa  työskenteleville asiantuntijoille. Kyselytutkimus suoritettiin Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden opiskelijoille sekä Karelia-Ammattikorkeakoulun metsäinsinööriopiskelijoille. Asiantuntijahaastatteluiden tarkoituksena on saada selville tärkeimmät asiat, mitkä tulisi ottaa huomioon Venäjän metsätalouden opetuksessa. Kyselytutkimuksen avulla saadaan opiskelijoiden ääni kuuluviin koskien toiveita ja muutoksia Venäjän metsätalouden kurssitarjonnasta.

Opinnäytetyön suorittamiseen on mennyt aikaa noin vuoden verran. Haastattelut, kyselyt ja niiden läpikäyminen ovat olleet eniten aikaa vievät työvaiheet. Opinnäytetyö on ollut kaiken kaikkiaan haastava, mutta antoisa projekti. Opinnäytetyötä varten olen pitänyt töistä taukoa muutaman kuukauden verran. Jotta tauot ovat olleet mahdollisia, siitä kiitos Metsämiesten Säätiön antamalle apurahalle.

Lisätietoja:

Opiskelija Kalle Muttilainen, Itä-Suomen yliopisto, kallemuttilainen(a)gmail.com, puh. 044-3701110

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.