Kajaanilaiselle maankäyttöasiantuntija Timo Orrelle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

maanantaina, 31.08.2020

Metsähallituksen kajaanilaiselle maankäyttöasiantuntija Timo Orrelle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Stipendiä esittivät Metsähallituksen työntekijät: tiimiesimies Ahti Juntunen, tiimiesimies Ulla Lehtonen, tiimiesimies Jussi Moilanen, aluejohtaja Arto Tolonen ja suunnittelupäällikkö Hannu Tolonen.

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa: "Timo on työyhteisössä auttavainen ja innostava, hyvä keskustelija. Timo hoitaa hyvin sidosryhmäsuhteita. Timo on innokas uusia asioita kohtaan ja hän huolehtii mielellään muiden hyvinvoinnista. Timo on innokas ottamaan vastaan uusia tehtäviä ja ottaa mielellään kantaa asioihin.”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja. 

Stipendin myöntämisperusteina ovat:

  • itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
  • vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
  • oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
  • sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja:

aluejohtaja Arto Tolonen, Metsähallitus Metsätalous Oy, puh. 0400 192 931
palvelupäällikkö Aija Järnstedt, Metsämiesten Säätiö, puh. 0400 88 2022

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.